Quaker Oats

Quaker Oats

Quaker Oats là một công ty thực phẩm nổi tiếng tại Mỹ và có trụ sở tại Chicago được sáng lập bởi Henry Parsons Crowell và đã được sở hữu bởi PeosiCo từ năm 2001. Công ty này được thành lập vào 1901 bởi sự sát nhập của 4 nhà máy yến mạch. Ngày nay Quaker Oats đã trở thành một thương hiệu yến mạch toàn cầu với những sản phẩm mà công ty tạo ra

There are no products in this section