International Macadamia

International Macadamia

International Macadamia Limited là một công ty con của Macadamia Processing Co. Limited một công ty được biết đến là nhà cung cấp Macadamia lớn nhất thế giới. International Macadamia Ltd cung cấp sản phẩm mắc ca và dầu mắc ca thuộc hàng tốt nhất thế giới, sản phẩm của công ty đã được chứng nhận đầy đủ theo tiêu chuẩn IS 9001 - 2000 và tiêu chuẩn HACCP.

There are no products in this section