Blue Diamond Almonds

Blue Diamond Almonds

Blue Diamond Growers được biết đến là một công ty chuyên sản xuất về hạnh nhân nổi tiếng trên khắp thế giới. Được thành lập vào năm 1910 tại California tổ chức này đã phục vụ 3500 người trồng hạnh nhân và biến hạnh nhân trở thành thực phẩm xuất khẩu lớn nhất của California. Sản phẩm của công ty gồm nhiều loại như hạnh nhân sống, hạnh nhân rang muối, hạnh nhân mật ong và một số loại hạnh nhân khác

There are no products in this section